Zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním této webové stránky.

 

Jaké osobní údaje využíváme

V případě, že jste povolili ve svém prohlížeči ukládání tzv. cookies a potvrdíte jejich shromažďování po vstupu na tyto stránky, posíláte k nám jejich prostřednictvím informace, například o uživatelských předvolbách na Vašem počítači apod. Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

 

Proč je potřebujeme

Cookies používáme za účelem vyhodnocení návštěvnosti těchto webových stránek a potažmo zlepšení jejich fungování.

 

Jaké přímé kanály a data z internetového prohlížeče máme k dispozici

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Používáme tyto soubory cookies:
ga_       Slouží k rozlišení uživatelů.
gat_     Slouží k regulaci rychlosti požadavku.
git_       Slouží k rozlišení uživatelů.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním souborů cookies z našich webových stránek, můžete zabránit jejich shromažďování:

  • Změnou nastavení svého prohlížeče. Pro informace o tom, jak zapnout/vypnout shromažďování souborů cookies, navštivte webovou stránku podpory Vašeho prohlížeče.
  • Zakázáním shromažďování souborů cookies pomocí banneru, který se Vám zobrazí při návštěvě těchto stránek.

 

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • Zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje

Veškeré Vaše zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci a správce těchto webových stránek na území České republiky, kteří k nim mají přístup jen v rozsahu určeném naší společností ke splnění účelu jejich zpracování. K Vašim údajům nemá přístup žádná další třetí strana s výjimkou případů, kdy k jejich přístupu má zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu jejich zpracování k účelu, pro který jsou zpracovávány a plnění zákonných povinností, případně po dobu, na kterou nám poskytnete svůj souhlas k jejich zpracování.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Na základě nařízení EU č. 2016/679 máte možnost využít právo na přístup, opravu, zablokování, výmaz, omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku se zpracováním osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky v oblasti zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, písemně na e-mailovou adresu info@ocnitesin.cz.

Copyright © 2021 Oční ambulance MUDr. Renata Bochenková, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Vytvořilo
Amplio Studio